Hero Image

Vårt nya utbilningskoncept - SKY Stream

Låt oss presentera vårt nya utbildningskoncept - SKY Stream! Ett koncept som möjliggör för dig som studerande att ta del av undervisningen digitalt, trots att utbildningen är platsbunden.

Vad är SKY Stream?

 

SKY Stream är vårt nya utbildningskoncept som kombinerar fördelarna med klassrumsundervisning med flexibel distansundervisning. Du som studerande kan alltså ta del av undervisningen oavsett vart i landet du bor, även fast utbildningen är placerad på en annan ort.

 

 

Hur fungerar SKY Stream?

 

Hur SKY Stream fungerar rent praktiskt för dig som studerande är att du i realtid får möjlighet att ta del av utbildningsmomenten digitalt. Du får även möjligheten att se materialet i efterhand ifall du skulle missa ett utbildningstillfälle, genom att föreläsningarna spelas in. För dig som studerar en platsbunden utbildning där SKY Stream erbjuds kan du även ta del av undervisningen i våra undervisningslokaler, precis som vanligt!

 

 

Vilka utbildningar gäller det?

 

I dagsläget är det de populära utbildningarna Inköpare & Upphandlare med hållbarhetskompetens samt Processoperatör inom massa- och pappersindustrin som kommer att använda sig av utbildningskonceptet SKY Stream, med start höstterminen 2024. Trots att utbildningarna är platsbundna placerade i Skellefteå och Kristinehamn, kan du som studerande med hjälp av SKY Stream alltså ta del av utbildningen – oavsett vart i landet du bor!

ArrowTillbaka