SKY logga

Chatta med Yrkeshögskolan SKY. Öppet vardagar 10.00-15.00.

Online

Skicka ett meddelande

Hero Image

Problembaserat lärande (PBL)

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår från en projektorienterat och problembaserad pedagogik (PBL).

Vad är PBL?

 

 

PBL står för ProblemBaserat Lärande. Det är den pedagogiska modell som vi använder i våra utbildningar och kurser. Denna pedagogik bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga. Vilket betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Hos oss innebär PBL att du som studerande tillsammans med en grupp arbetar i projekt baserat på verklighetstrogna situationer. Dessa grupper kallar vi för basgrupper och projekten kallar vi för fallbeskrivningar.

 

 

Hur är undervisningen upplagd?

 

 

Generellt innebär PBL att du som studerande har mindre undervisning i klassrum eller digitalt. Undervisningen ligger på mellan 6-8 timmar per vecka fördelat på en heldag eller två halvdagar. Detta är ett genomsnitt och kan variera från vecka till vecka eller mellan olika utbildningar.

 

Undervisningen går ut på att du får verktyg för att lösa fallbeskrivningen. Det betyder att du inte får svaren, utan att ni i basgruppen tillsammans ska arbeta fram en lösning på problemet.

 

 

Hur kan en fallbeskrivning se ut?

 

 

En fallbeskrivning kan sträcka sig över en eller flera kurser. Det finns ett antal händelser som alltid finns med i fallbeskrivningen. Några händelser inträffar löpande under fallbeskrivningen medan andra endast inträffar en gång.

 

 

Projektstart

 

 

Det börjar med ett startmöte där utbildningsledaren går igenom fallbeskrivningen med alla basgrupper. Fallbeskrivningen finns alltid tillgänglig för de studerande i god tid innan startmötet via vår webbaserade läroplattform Itslearning. Då har du som studerande möjlighet att läsa igenom och komma väl förberedda till startmötet.

 

 

Projektledare

 

 

Varje basgrupp samlas efter startmötet för att utse en projektledare. Alla studerande i basgruppen kommer få vara projektledare över en fallbeskrivning under utbildningen, då det är viktigt att alla studerande får erfarenhet av rollen.

 

Erfarenhet av projektledning är både bra och nödvändigt då det är en kompetens som är viktig i arbetslivet.

ArrowTillbaka