SKY logga

Chatta med Yrkeshögskolan SKY. Öppet vardagar 10.00-15.00.

Online

Skicka ett meddelande

VA-projektör

Hero Image
Studieform
Distans
Studieort
Örebro, Göteborg
Studietakt
100 %
Längd
2 år / 410 YH-poäng
Behörighet
Grundläggande behörighet + särskilda behörighetskrav
Kostnadsfritt
Ja

Välj studieform *

Sista ansökningsdag: 22 september

Kursstart: 26 augusti

Om utbildningen

Vill du ha ett spännande jobb där du kan påverka samhällets utveckling? Kom och utforska vår utbildning för blivande VA-projektörer! Lär dig skapa smarta och miljövänliga lösningar för vatten och avlopp. Efterfrågan på VA-projektörer ökar ständigt, och du kan vara en del av det! Ta det första steget mot en givande karriär – ansök nu och bli en del av förändringen!

Vad gör en VA-projektör?

 

 

En VA-projektör, där “VA” står för vatten och avlopp, är en yrkesperson som är specialiserad på att planera och designa vatten- och avloppssystem. Deras huvudsakliga ansvar är att skapa effektiva och hållbara lösningar för hantering av vattenresurser och avfall. Sammanfattningsvis arbetar VA-projektörer för att säkerställa att vattenresurser används effektivt och att avlopp hanteras på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt för att främja hållbarhet och folkhälsa.

 

 

Vad kan jag jobba som?

 

 

Abonnenthandläggare
Abonnentingenjör, VA
Bygghandläggare, VA
Kundhandläggare, VA
VA-projektör
VA-utredare

Utbildningens innehåll


Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår från en projektorienterad och problembaserad pedagogik (PBL). PBL bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga. Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

 

 

Läs mer om PBL här

 

 

Utbildningen tillämpar också Lärande i arbete (LIA) som är ett praktiskt förberedande moment inför arbetslivet. Denna del består av praktik ute på ett företag eller en organisation. 25 % av din studietid består av LIA.

 

 

Läs mer om LIA här

 

 

Utbildningen erbjuder fysiska träffar

 

 

För dig som studerar en utbildning på distans erbjuder utbildningen totalt 4 fysiska träffar, utöver den webbaserade undervisningen. Träffarna kan ske på den ort som distansutbildningen utgår ifrån, men även på andra orter. Dessa träffar kan exempelvis innehålla föreläsningar, studiebesök praktiska moment, seminarier eller examinationstillfällen. Det är också en möjlighet för klassen och utbildare att få träffas.

Behörighet

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet. Det innebär att du behöver ha en gymnasieexamen inom gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Även avklarad utländsk utbildning som motsvarar ovanstående gör att du räknas som behörig.

 

Utöver det behöver du också ha lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

 

Är du inte behörig? Det finns det andra vägar att gå. Du kan ansöka med reell kompetens eller bli antagen via 20 %-regeln.
Läs mer om behörighet här

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2024 och stänger 19 maj 2024.
I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

 

 

Urval

 

 

Vid behov, om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, kommer ett urval att göras bland samtliga behöriga sökanden genom ett urvalsprov. Urvalsprovet är till för att säkerställa att den sökande har förutsättningar, kunskaper och färdigheter att klara av utbildningen samt att urvalet blir rättssäkert och rättvist. Det särskilda provet består av en matematikdel.

Välj studieform *

Film om utbildningen

Kontakt

Ella Lilja

Ella Lilja

Utbildningsledare

Göteborg/Örebro

ella.lilja@yhsky.se