Processoperatör inom massa- och pappersindustrin

Hero Image
Studieform
Platsbunden
Studieort
Gävle, Kristinehamn, Säffle
Studietakt
100 %
Längd
2 år / 400 YH-poäng
Behörighet
Grundläggande behörighet + Särskilda behörighetskrav
CSN-berättigad
Ja

Välj studieform *

Sista ansökningsdag: 19 maj

Kursstart: Hösten 2024

Om utbildningen

Gillar du fysik och kemi och vill ge dig in i en växande karriär inom massa- och pappersindustrin? Vår utbildning för processoperatörer ger dig de färdigheter arbetsgivare inom massa- och pappersindustrin söker. Med fokus på praktisk kunskap med miljötänk, är detta din biljett till en karriär i en bransch där behovet av processoperatörer är stort. Ta första steget idag att forma din framtid!

Vad gör en Processoperatör inom massa- och pappersindustrin?

 

 

En processoperatör inom pappers- och massaindustrin ansvarar för övervakning och styrning av de olika processerna som är involverade i tillverkningen av papper och massa. Deras huvudsakliga uppgift är att genom analyser och bedömningar säkerställa att produktionsprocesserna utförs effektivt och enligt föreskrivna standarder.

 

 

Vad kan jag jobba som?

 

 

Drifttekniker inom pappersmassa
Processoperatör/tekniker inom papper
Processoperatör/tekniker inom pappersmassa
Produktionstekniker inom pappersmassa

Utbildningens innehåll


Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår från en projektorienterad och problembaserad pedagogik (PBL). PBL bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga. Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

 

 

Läs mer om PBL här

 

 

Utbildningen tillämpar också Lärande i arbete (LIA) som är ett praktiskt förberedande moment inför arbetslivet. Denna del består av praktik ute på ett företag eller en organisation. 25 % av din studietid består av LIA.

 

 

Läs mer om LIA här

 

 

Utbildning via satellitort

 

 

För dig som studerar utbildningen via satellitort innebär det att du digitalt deltar i de olika undervisningsmomenten via länk i realtid från en undervisningslokal i någon av satellitorterna Säffle eller Gävle.

 

Undervisningen har sin utgångspunkt i Kristinehamn där den platsbundna utbildningen även är placerad. Utbildningsmomenten kan exempelvis vara lektioner, föreläsningar, laborationer och examinationer där satellitorten möjliggör att du virtuellt kan vara i samma rum som utbildaren och övriga studerande trots att du studerar på annan ort. Att studera via satellitort är alltså inte samma sak som att studera via distans.

Behörighet

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet. Det innebär att du behöver ha en gymnasieexamen inom gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Även avklarad utländsk utbildning som motsvarar ovanstående gör att du räknas som behörig.

 

Utöver det behöver du även ha lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

 

Är du inte behörig? Det finns det andra vägar att gå. Du kan ansöka med reell kompetens eller bli antagen via 20 %-regeln.
Läs mer om behörighet här

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2024 och stänger 19 maj 2024.
I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

 

 

Urval

 

 

Efter inskickad ansökan får alla genomföra ett urvalsprov som består av tre delar. Delarna innefattar ett personlighetstest, en del med läsförståelse och en del i logiskt tänkande. Det går inte att förbereda sig inför provet. Urvalet kommer sedan baseras på det resultat du får på provet!

Välj studieform *