SKY logga

Chatta med Yrkeshögskolan SKY. Öppet vardagar 10.00-15.00.

Online

Skicka ett meddelande

Drifttekniker med vätgaskompetens

Hero Image
Studieform
Distans
Studieort
Stockholm, Göteborg
Studietakt
100 %
Längd
2 år / 435 YH-poäng
Behörighet
Grundläggande behörighet + Särskilda behörighetskrav
Kostnadsfritt
Ja

Välj studieform *

Sista ansökningsdag: 19 maj

Kursstart: 19 augusti

Om utbildningen

Är du intresserad av miljöfrågor och den gröna omställning som samhället nu genomför? Vill du dessutom arbeta med att säkra energiförsörjningen mer hållbart? Då är utbildningen drifttekniker med vätgaskompetens något för dig!

Vad gör en drifttekniker med vätgaskompetens?

 

 

En drifttekniker med vätgaskompetens är en nyckelperson som arbetar för att säkerställa effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet inom anläggningar där vätgas används eller produceras. Vätgas är en del av den gröna omställningen – med andra ord blir du en viktig del av framtiden!

 

 

Vad kan jag jobba som?

 

 

Driftledare, Arbetsledare
Drifttekniker
Gasdistributionstekniker
Gasingenjör
Underhållstekniker, servicetekniker eller energitekniker
Vätgastekniker

Utbildningens innehåll


Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår från en projektorienterad och problembaserad pedagogik (PBL). PBL bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga. Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

 

 

Läs mer om PBL här

 

 

Utbildningen tillämpar också Lärande i arbete (LIA) som är ett praktiskt förberedande moment inför arbetslivet. Denna del består av praktik ute på ett företag eller en organisation. 25 % av din studietid består av LIA.

 

 

Läs mer om LIA här

 

 

Utbildningen erbjuder fysiska träffar

 

 

Trots att utbildningen sker på distans erbjuder utbildningen totalt 6 fysiska träffar, utöver den webbaserade undervisningen. Träffarna kan ske på den ort som distansutbildningen utgår ifrån, men även på andra orter. Dessa träffar kan exempelvis innehålla föreläsningar, studiebesök, praktiska moment, seminarier eller examinationstillfällen. Det är också en möjlighet för klassen och utbildare att få träffas.

Behörighet

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet. Det innebär att du behöver ha en gymnasieexamen inom gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Även avklarad utländsk utbildning som motsvarar ovanstående gör att du räknas som behörig.

 

Utöver det behöver du även ha lägst betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

 

 

Är du inte behörig? Det finns det andra vägar att gå. Du kan ansöka med reell kompetens eller bli antagen via 20 %-regeln.
Läs mer om behörighet här

 

 

Obs! Vissa praktikplatser, exempelvis kraft- och värmeverk samt VA-verk, kräver att du har B-körkort och att du inte finns med i polisens belastningsregister. 

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2024 och stänger 19 maj 2024.
I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

 

 

Urval

 

 

Vid behov, om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, kommer ett urval att göras bland samtliga behöriga sökanden genom ett urvalsprov. Urvalsprovet är till för att säkerställa att den sökande har förutsättningar, kunskaper och färdigheter att klara av utbildningen samt att urvalet blir rättssäkert och rättvist. Det särskilda provet består av en matematikdel.

Välj studieform *

Film om utbildningen

Kontakt

Åsa Wern

Åsa Wern

Utbildningsledare

asa.wern@yhsky.se