SKY logga

Chatta med Yrkeshögskolan SKY. Öppet vardagar 10.00-15.00.

Online

Skicka ett meddelande

Vatten- & Miljötekniker

Hero Image
Studieform
Distans och Platsbunden
Längd
2 år / 400 YH-poäng
Studieort
Hallsberg, Göteborg, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Östersund
Behörighet
Grundläggande behörighet + särskilda behörighetskrav
Studietakt
100%
Kostnadsfritt
Ja

Välj studieform *

Sista ansökningsdag: 19 maj

Kursstart: 16 september

Om utbildningen

Brinner du för en hållbar framtid och vill framtidssäkra vårt viktigaste livsmedel? Som vatten- och miljötekniker kan du verkligen göra skillnad! Denna utbildning ger dig den yrkeskompetens som krävs för att arbeta inom VA-branschen för att säkra samhällets tillgång till vatten – vårt viktigaste livsmedel.

Vad gör en vatten- och miljötekniker?

 

 

Sammanfattningsvis fokuserar en vatten- och miljötekniker på att säkerställa att vattenresurser används och hanteras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Detta inkluderar att hantera både dricksvatten och avloppsvatten samt att arbeta med olika aspekter av miljöskydd.

 

 

Vad kan jag jobba som?

 

 

Drifttekniker inom reningsverk
Drifttekniker inom vattenverk
Vatten- och miljötekniker med inriktning drifttekniker
Vatten- och miljötekniker med inriktning VA-driftingenjör
Vatten- och miljötekniker med inriktning VA-processingenjör
Vatten- och miljötekniker med inriktning VA-projektledare
Vatten- och miljötekniker med inriktning VA-utredningsingenjör

Utbildningens innehåll


Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår från en projektorienterad och problembaserad pedagogik (PBL) som bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar för att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga. Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

 

 

Läs mer om PBL här

 

 

Utbildningen tillämpar också Lärande i arbete (LIA) som är ett praktiskt förberedande moment inför arbetslivet. Denna del består av praktik ute på ett företag eller organisation. 25 % av din studietid består av LIA.

 

 

Läs mer om LIA här

 

 

Utbildningen erbjuder fysiska träffar

 

 

Utbildningen sker på distans och erbjuder totalt 4 fysiska träffar, utöver den webbaserade undervisningen. Träffarna kan ske på den ort som distansutbildningen utgår ifrån, men även på andra orter. Dessa träffar kan exempelvis innehålla föreläsningar, studiebesök, praktiska moment, seminarier eller examinationstillfällen. Det är också en möjlighet för klassen och utbildare att få träffas.

Behörighet

För denna utbildning krävs en grundläggande behörighet. Det innebär att du behöver ha en gymnasieexamen inom gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Även avklarad utländsk utbildning som motsvarar ovanstående gör att du räknas som behörig.

 

Utöver det behöver du även ha lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

 

Är du inte behörig? Det finns det andra vägar att gå. Du kan ansöka med reell kompetens eller bli antagen via 20 %-regeln.
Läs mer om behörighet här

 

Obs! Vissa praktikplatser, exempelvis kraft- och värmeverk samt VA-verk, kräver att du har B-körkort och att du inte finns med i polisens belastningsregister. 

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 februari 2024 och stänger 19 maj 2024.
I din ansökan behöver du skicka in dina betyg och eventuella arbetsintyg. Ett CV är inte ett giltigt betygsunderlag.

 

 

Urval

 

 

Vid behov, om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, kommer ett urval att göras bland samtliga behöriga sökanden genom ett urvalsprov. Urvalsprovet är till för att säkerställa att den sökande har förutsättningar, kunskaper och färdigheter att klara av utbildningen samt att urvalet blir rättssäkert och rättvist. Det särskilda provet består av en matematikdel.

Välj studieform *

Film om utbildningen

Kontakt

Tommy Horvath

Tommy Horvath

Utbildningsledare

Hallsberg

tommy.horvath@yhsky.se
Kjell Bergman

Kjell Bergman

Utbildningsledare

Distans

kjell.bergman@yhsky.se