SKY logga

Chatta med Yrkeshögskolan SKY. Öppet vardagar 10.00-15.00.

Online

Skicka ett meddelande

Hero Image

Lärande i Arbete (LIA)

LIA är ett begrepp som är synonymt med yrkeshögskolor. LIA står för lärande i arbete och innebär att en del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Lärlingsutbildningar skiljer sig mot andra typer av utbildningar då du som studerande får nära kontakt med dina framtida arbetsgivare, något som möjliggör en väg in i branschen redan under din studietid!

Om Lärande i Arbete

 

 

På Yrkeshögskolan SKY tycker vi det är viktigt att du som studerande blandar teoretiska moment med praktiskt arbete. Det förankrar utbildningen i verkligheten, och gör att du kan knyta kontakter som är viktiga för arbetslivet. Alla våra utbildningar har därför LIA-praktik som ett viktigt moment i programmet. Utbildningarna är skräddarsydda för att uppfylla de krav på kompetens som efterfrågas i respektive bransch – på så sätt får du kunskap för att kunna ta dig vidare!

 

 

Längden på LIA-perioden varierar en aning beroende på vad du läser. Det vanliga på en lärlingsutbildning är att 25% består av LIA, och resterande 75% är teoretiska moment.

 

 

Viktigt att veta är att du även är försäkrad under din LIA-period, precis på samma sätt som när du är i våra utbildningslokaler. Försäkringen gäller även till och från arbetsplatsen.

 

 

Handledaren på din LIA-praktik

 

 

När du gör din lärande i arbete-period får du möjlighet att under handledning utveckla de kunskaper som du har lärt dig under studietiden. Du kommer in i en verklig arbetsmiljö där du får känna på hur det faktiskt är att arbeta som det du valt att studera till. På så sätt får du erfarenhet och kunskaper om ditt yrke redan innan utbildningen är avslutad. Följande är en mycket viktig framgångsfaktor, och som kan spela en avgörande roll när du får anställning på ett företag.

 

 

Under LIA-perioden är det handledaren på arbetsplatsen som ska se till att du som studerande får uppgifter som stämmer överens med de mål som kursen innehåller. Du förväntas delta i arbetet och vara med i arbetslag, projekt och andra delar av verksamheten. Målet är hela tiden att du ska utvecklas och skaffa erfarenheter under LIA-praktiken – som kan vara användbara i ditt framtida yrke.

 

 

Det är viktigt att både arbetsgivaren och du som studerande känner att samarbetet är meningsfullt.

 

 

Praktikrapporten

 

 

Du är inte helt befriad från teoretiska moment under din LIA-period. Det teoretiska ligger som grund för de arbetsmoment du förväntas slutföra, och det är viktigt att reflektera över arbetsplatsen och dina uppgifter efter avslutad LIA.

 

 

En LIA-rapport är en form av kortare uppsats där du beskriver din arbetsroll på företaget eller organisationen du utfört din LIA på. Rapporten går ut på att skapa en frågeställning som du sedan undersöker och svarar på med hjälp av en metod.

 

 

I LIA-rapporten undersöker du en eller flera aspekter där du utfört din LIA-period. Det kan exempelvis handla om en typ av analys över en företagsstruktur eller liknande. Du utför analysen och sammanställer sedan vad du kommer fram till i din rapport.

ArrowTillbaka