Hero Image

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola?

En vanlig fråga är vad som egentligen är skillnaden mellan en yrkeshögskola och en högskola eller universitet. Detta är något som kan skapa stor förvirring eftersom båda fokuserar på eftergymnasial utbildning.

För det första så fokuserar yrkeshögskolan på arbetsmarknadens behov av arbetskraft, kompetens och behov. Faktum är att utbildningen är skapad tillsammans med företag och organisationer för att fylla kompetensbehovet.

 

För det andra är yrkeshögskoleutbildningar mer inriktade på praktisk kunskap som möjliggör att enklare kunna komma ut i arbetslivet – genom en stor mängd LIA-praktik och praktiska kurser som fokuserar på det faktiska yrket. Detta skapar också möjligheter att skaffa kontakter med framtida arbetsgivare inom branschen.

 

Högskola och universitet har ett annat huvudfokus på sina utbildningar, nämligen på teoretiska kunskaper och syftar ofta till vidare forskning. Högskoleutbildningar har inte heller någon garanterad praktik och har därmed inte samma koppling till arbetslivet.

 

Däremot finns det andra aspekter där utbildningsvarianterna liknar varandra; exempelvis är de båda CSN-berättigade, bra att ha på CV:t och leder till god kunskap!

 

 

Läs mer om våra utbildningar här!

 

 

ArrowTillbaka